Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost MiTAC Europe Limited („MiTAC“ nebo „my“) používá osobní údaje od vás a o vás, na portálovém webu provozovaném společností MiTAC, telefonicky, e-mailem nebo jinak, když navštěvujete náš web nebo používáte služby poskytované na a prostřednictvím našeho webu, včetně nákupu zboží nebo poskytování poprodejních služeb.

Společnost MiTAC se zavázala chránit vaše osobní údaje a být transparentní ohledně informací, které uchovává. Společnost MiTAC si uvědomuje svoji povinnost informovat vás o tom, jak a proč společnost MiTAC zpracovává vaše osobní údaje. Tato zásady vás informují o tom, proč, co, jak a když v souvislosti se shromažďováním a zpracováváním vašich osobních údajů ze strany společnosti MiTAC. 

ÚČEL A ZÁKLAD SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZE STRANY SPOLEČNOSTI MITAC

Účelem našeho shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů je plnění našich závazků podle členské smlouvy a/nebo nákupní smlouvy s vámi.

Na základě vašich shromažďovaných osobních údajů vám poskytujeme naši členskou službu, realizujeme nákupní objednávky, usnadňujeme platby, provádíme opravy a údržbu, a na základě vašeho souhlasu vám poskytujeme aktuality a marketingové informace o produktech a službách v nabídce společnosti MiTAC. 

Vaše osobní údaje rovněž používáme, když vám odpovídáme v případě vašeho kontaktu.

 

TYPY DAT, KTERÉ O VÁS SPOLEČNOST MITAC SHROMAŽĎUJE

Mezi typy osobních údajů, které o vás shromažďujeme a zpracováváme, patří:

 • Vaše jméno a kontaktní informace (například e-mail, dodací adresa a telefonní číslo(a));
 • Fakturační údaje, například číslo kreditní karty a další údaje nezbytné pro zpracovávání plateb a prevenci podvodů, včetně bezpečnostních kódů a dalších souvisejících fakturačních informací;
 • Obchodní informace, například informace poskytnuté v rámci smluvního vztahu mezi vámi a společností MiTAC nebo jinak vámi dobrovolně poskytnuté;
 • Informace, které jsou shromažďovány při návštěvě některého z našich webů, například soubory cookies;
 • Informace klasifikované jako „citlivé“ osobní údaje, například související s vaším zdravím. Tyto informace budou shromažďovány a používány, pouze pokud je to nezbytné pro poskytnutí produktu nebo služby, o které žádáte, nebo pro dodržení našich právních závazků;
 • Trvalý identifikátor, například zákaznické číslo nebo jiná informace udržovaná v souboru cookie nebo IP adresa; a
 • Další podobné informace, které pomáhají plnit účel, pro který byly shromážděny.

 

SOUBORY COOKIES

 1. „Cookie“ je malý soubor, obsahující obvykle písmena a číslice, který se stáhne do zařízení (například do stolního počítače, notebooku, tabletu), když uživatel přistupuje k určitým webům. Soubory cookies jsou potom při každé následující návštěvě odesílány zpět na web původu. Soubory cookies jsou užitečné, protože umožňují webu rozpoznat zařízení uživatele. V následující části jsou popsány soubory cookies, které používáme na našem webu, a proč je používáme:
 2. Soubory cookies a podobné technologie nám umožňují poskytovat vám například přizpůsobené informace z našeho webu a zpříjemnit náš web prostřednictvím rozpoznání zákazníka, porozumění a usnadnění procházení zákazníka a nákupního chování. Může sem patřit například zapamatování si vašeho výběru jazyka, takže jej nemusíte znovu zadávat při každé návštěvě našeho webu.
 3. Kromě toho nám soubory cookies umožňují zjistit, jaké stránky jste navštívili a určit jak často jsou konkrétní stránky navštěvovány a určit nejoblíbenější části našeho webu. To nám umožňuje vylepšovat náš web a aplikace, abychom vám mohli nabídnout nejlepší nákupní zážitek.
 4. Náš web rovněž využívá soubory cookies a podobné technologie od našich pečlivě vybraných externích partnerů, mimo jiné Google, pro správu našich obchodních vztahů s těmito partnery.
 5. Soubory cookies můžete aktivovat nebo deaktivovat v nastavení vašeho prohlížeče. Aby bylo ovšem možné využívat náš web naplno, je třeba, aby byly soubory cookies ve vašem prohlížeči nebo zařízení aktivovány. Pokud se rozhodnete soubory cookies nepovolit, nebudete moci procházet části našeho webu. Bez souborů cookies nebudete moci provést objednávku, protože soubory cookies jsou nezbytné pro dokončení objednání. Pomáhají například zapamatovat, které a kolik položek jste si vybrali k nákupu.
 6. Máme nejrůznější stránky na sociálních sítích. Pokud tyto stránky použijete, mohou hostující weby ukládat soubory cookies do vašeho zařízení. V souvislosti s těmito soubory cookies nemáme žádnou kontrolu nad jejich nastavením a neneseme za ně žádnou odpovědnost. Další informace o tom, jaké soubory cookies používají třetí strany a jak je můžete spravovat, najdete na webech třetích stran. Další informace najdete v podmínkách platné aplikace.
 7. Soubory cookies třetích stran jsou ty, které zasílá jiná doména, než je ta, kterou uživatel právě navštěvuje. Společnost MiTAC využívá některé pečlivě vybrané třetí strany pro poskytování určitých služeb pro zlepšování služby, kterou vám nabízíme. Některé z těchto třetích stran používají soubory cookies. Níže jsou uvedeny informace o tom, jak používáme třetí strany a jaké soubory cookies používají a proč.
 8. Společnost MiTAC rovněž poskytuje odkazy na externí weby třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy můžete na tyto weby přejít. Pokud tak učiníte, mohou tyto weby třetích stran odesílat soubory cookies do vašeho prohlížeče. V souvislosti s těmito soubory cookies nemáme žádnou kontrolu nad jejich nastavením a neneseme za ně žádnou odpovědnost. Další informace o tom, co dělají se soubory cookies a jak je můžete spravovat, najdete v zásadách pro používání souborů cookies na příslušných webech. 
 1. Níže je uveden seznam souborů cookies, které takové třetí strany používají na našem webu.
  • Google Analytics

   Společnost MiTAC používá Google Analytics, abychom lépe porozuměli, jak naši zákazníci procházejí naše webové stránky. Tyto soubory cookies aktivují funkci Google Analytics. Tato služba nám pomáhá porozumět, jak dlouho zákazníci tráví navštěvováním různých stránek a jak často se vracejí na naše webové stránky. Google Analytics rovněž pomáhá našim marketingovým kolegům při stanovování účinnosti našich digitálních marketingových kampaní. Pokyny pro výslovné odmítnutí těchto souborů cookies najdete zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

   Další informace o souborech cookie najdete v Zásadách používání souborů cookie.

 

SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Vaše osobní údaje shromažďované společností MiTAC mohou být sdíleny se společnostmi MiTAC International Corp. a MiTAC Digital Technology Corp. a se společnostmi ze skupiny MiTAC, aby mohla společnost MiTAC přenášet výše uvedené účely.
 2. Je nezbytné, aby společnost MiTAC předávala jisté osobní údaje – nashromážděné od vás – třetím stranám, například poskytovateli nebo poskytovatelům logistických služeb, poskytovateli nebo poskytovatelům služeb údržby, poskytovateli nebo poskytovatelům e-mailových doručovacích služeb, poskytovateli nebo poskytovatelům marketingových služeb a poskytovateli nebo poskytovatelům cloudových služeb, které jsme si zvolili, aby nás podporovali při plnění výše uvedených účelů.
 3. Na základě vašeho předchozího souhlasu můžeme sdílet informace o vás pro publikační a marketingové účely online, tiskem a na sociálních sítích.
 4. Ubezpečujeme vás, že společnost MiTAC nebude za žádných okolností prodávat vaše osobní údaje třetím stranám ani nedovolí třetím stranám prodávat data, která s nimi sdílíme.

 

Přenášení osobních údajů mimo zemi

Pokud je třeba přenášet údaje mimo Spojené království, společnost MiTAC zajistí, aby veškeré takové přenosy byly v souladu s podmínkami zákonů na ochranu dat a příslušných předpisů EU. Pokud jsou údaje přenášeny mimo Evropskou hospodářskou oblast, společnost MiTAC zajistí, aby cílová(é) země měla zákony na ochranu dat, které Evropská komise považuje za adekvátní, aby byla k dispozici odpovídající bezpečnostní opatření. 

 

VAŠE PRÁVA

 1. Právo na odvolání souhlasu. V případech, kdy společnost MiTAC shromažďuje nebo/a zpracovává data na základě vašeho souhlasu, máte právo takový souhlas kdykoli odvolat.
 2. Kromě toho máte právo:
  • přistupovat ke svým osobním údajům;
  • kopírovat nebo přenášet své osobní údaje;
  • požadovat opravu nesprávných nebo neúplných údajů;
  • požadovat odstranění nebo odebrání vašich osobních údajů;
  • požadovat, abyste nebyli předmětem zcela automatizovaných profilovacích algoritmů;
  • stanovit omezení zpracování vašich osobních údajů; a
  • vznášet námitky proti zpracování vašich osobních dat z jiného důvodu, než je váš výslovný souhlas.
 1. Můžeme používat automatizované zpracovávání vašich osobních údajů, abychom vám mohli poskytovat službu a produktové informace, které nejlépe odpovídají vaši zájmům. Pokud vám automatizované rozhodování nevyhovuje, můžete nás kontaktovat a požádat o ruční kontrolu.
 1. Pokud jste přesvědčeni, že společnost MiTAC porušila vaše právo na soukromí nevhodným používáním vašich osobních údajů a bezodkladně nenapravila takové porušení po obdržení vaší žádosti o nápravu, máte právo podat stížnost britskému úřadu na ochranu informací.

 

OCHRANA SOUKROMÍ DĚTÍ

Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby se aktivně podíleli na online aktivitách svých dětí. Úmyslně neshromažďujeme osobní údaje od dětí bez příslušného souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Pokud jste přesvědčeni, že shromažďujeme osobní údaje od osoby mladší, než je vyžadován souhlas, bez řádného souhlasu, informujte nás některým z níže uvedených způsobů a my bezodkladně přijmeme příslušná opatření k vyšetření a vyřešení záležitosti.

 

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Společnost MiTAC se zavázala chránit informace, které nám poskytujete. Bereme zabezpečení informací a systému velmi vážně a vždy se snažíme plnit naše povinnosti. Společnost MiTAC věnuje intenzivní pozornost udržování zabezpečení vašich osobních údajů a prevenci neoprávněného přístupu k těmto údajů s použitím odpovídajících technických a interních opatření. Na ochranu vašich údajů jsou použita opatření, která minimalizují ztráty nebo poškození způsobené nehodou, nedbalostí nebo úmyslným jednáním.
 2. Doporučujeme vám, abyste nikomu neposkytovali své heslo. Pokud sdílíte počítač s ostatními, musíte se před opuštěním webu nebo služby vždy odhlásit, aby byl přístup k vašim informacím chráněn před dalšími uživateli.

 

INTERVAL UCHOVÁVÁNÍ DAT

 1. Není-li platnými zákony požadováno jinak, společnost MiTAC se bude snažit uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytně nutná, aby společnost MiTAC naplnila výše uvedené účely. Po intervalu uchovávání dat zlikvidujeme nebo odstraníme vaše osobní údaje nebo je anonymizujeme tak, abyste podle nich nemohli být identifikováni ani vysledováni.
 2. Pokud budeme mít v budoucnu v úmyslu zpracovávat vaše osobní údaje k jiným účelům, než pro které byly nashromážděny, upozorníme vás na takový účel společně s dalšími relevantními informacemi.

 

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost MiTAC může čas od času měnit podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů. V takovém případě případné změny zveřejníme. V případě podstatné změny zásad bude na našem webu zveřejněno oznámení společně s aktualizovaným zněním Zásad ochrany osobních údajů.

 

Kontaktujte nás

Pokud máte připomínky ohledně toho, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány nebo zpracovávány nebo ohledně vašich práv nebo máte-li jakýkoli dotaz k našim Zásadám ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat.

MiTAC Europe Limited

The Pinnacle, Station Way, Crawley, RH10 1JH, UK

Společnost je zaregistrována v Anglii pod číslem 4214164

DIČ: GB771 782 304

E-mail: privacy@mitac.com

 
© 2024 MiTAC Europe Limited. All Rights Reserved