Režim nákladního vozu - aktivační klíč

Režim nákladního vozu - aktivační klíč

Popis

Aktivační klíč Režimu nákladních vozidel zpřístupňuje na Vaší navigaci Mio funkce optimalizované pro řidiče nákladních vozidel. Vaše navigace Mio, založená na rozsáhlých datech silniční sítě a na konkrétních cestovních informacích, je navigátorem, který udává profesionálním řidičům tu nejbezpečnější a nejefektivnější cestu k jejich cíli. Konkrétní cesty jsou určovány na základě individuálních podrobností, jako jsou např. rozměry Vašeho nákladního vozu, jeho váha, náklad a typ vozidla, čímž je Vám umožněno vyhnout se nebezpečným ostrým zatáčkám ve tvaru "U", a to jak v blízkosti mostů, tunelů nebo na cestách s omezeným přístupem. S předem nahranými daty o nejvyšších povolených rychlostech pro nákladní vozidla, která Vám poskytnou vizuální i verbální upozornění, a tím i čas na bezpečné zpomalení, budete cestovat bezpečněji.

 

Funkce

 

  • Poskytuje navigování s ohledem na potřeby nákladních vozidel, vyhýbající se použití úzkých silnic .
  • Profil nákladního vozidla - Cesty jsou vypočítávány na základě rozměrů Vašeho vozidla, váhy, nákladu a typu vozidla* *.
  • Upozorňování na rychlostní omezení pro nákladní vozy .

 

 

Návod k aktivaci

Spusťte desktopovou aplikaci MioMore a připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Vyberte Aktivace z menu na levé straně a vyplňte produktový klíč na místě určeném k tomuto účelu. Klikněte na Pokračovat v pravém dolním rohu a postupujte podle instrukcí na obrazovce.

* Omezení týkající se rozměrů a váhy nejsou k dispozici ve všech regionech. Obsahuje země: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie.

** Než zakoupíte klíč k Režimu nákladního vozu, ujistěte se prosím, že Vaše mapová data byla aktualizována na verzi 2011.03.

Chcete-li zkontrolovat, které mapy jsou v současnosti ve Vaší navigaci Mio Spirit nainstalovány:

 

  • Zapněte zařízení a načtěte hlavní menu.
  • Klikněte na 'NASTAVENÍ'
  • Klikněte na 'Mapy'
  • Klikněte na 'Verze mapy'
  • Poté se zobrazí seznam všech aktuálně nainstalovaných zemí s daty map, s rychlostními radary a s poskytovateli mapových dat
69,99 €
SKU
5651N2750403
Přidat do košíku

Seznam kompatibility

© 2022 MiTAC Europe Limited. All Rights Reserved