อุปกรณ์เสริม

ต่อหน้า
เรียงจากมากไปหาน้อย
  1. MiVue™ SmartBox Cable

    MiVue™ SmartBox Cable

    €9,999.00

    สายไฟสำหรับการทำงานแบบต่อเนื่องในโหมดจอดรถ

    สายไฟ SmartBox เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณโดยตรงเพื่อจ่ายกำลังไฟอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนคุณสมบัติการทำงานของโหมดจอดรถ MiVue หลังจากที่ดับเครื่องยนต์แล้ว ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่รถยนต์ของคุณหมดกำลังไฟเมื่อไม่มีการใช้งาน

ต่อหน้า
เรียงจากมากไปหาน้อย
© 2022 MiTAC Digital Technology Corp. All Rights Reserved