Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid legt uit hoe MiTAC Europe Limited (‘‘MiTAC’’ of ‘‘Wij’’) persoonlijke gegevens van en over u gebruikt, op de portalsite die wordt beheerd door MiTAC, telefonisch, via e-mail of anderszins bij uw bezoek aan onze website of wanneer u de services gebruikt die worden aangeboden op en via onze website, inclusief de aanschaf van goederen of het bieden van naverkoopdiensten.

MiTAC zet zich in voor het beschermen van uw persoonlijke gegevens en om transparant te zijn betreffende de informatie die zij bewaart. MiTAC begrijpt haar verplichtingen om u te helpen begrijpen hoe en waarom MiTAC uw persoonlijke gegevens verwerkt. Dit beleid geeft u informatie over het waarom, wat, hoe en wanneer waar het gaat over het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door MiTAC. 

DOEL EN PRINCIPE VAN DE VERZAMELING EN VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR MITAC

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens met het doel onze verplichtingen uit te voeren onder de lidmaatschapsovereenkomst en/of koopovereenkomst met u.

Wij gebruiken de van u verzamelde persoonlijke gegevens voor het leveren van onze lidmaatschapsservice aan u, het uitvoeren van inkooporders, het vergemakkelijken van betalingen, het verlenen van reparatie- en onderhoudsdiensten en, na uw instemming, het leveren van up-to-date nieuws en marketinginformatie over de producten en services die worden aangeboden door MiTAC. 

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het beantwoorden van uw vragen wanneer u contact met ons opneemt.

SOORT GEGEVENS DIE MITAC OVER U VERZAMELT

De soorten persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen en verwerken, zijn onder andere:

 • Uw naam en contactgegevens (bijv. e-mail, postadres en telefoonnummer(s));
 • Facturatiegegevens, zoals het creditcardnummer en andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen en de preventie van fraude, inclusief beveiligingscodenummers en andere verwante facturatiegegevens;
 • Bedrijfsgegevens, zoals gegevens die worden verstrekt in de loop van de contractuele relatie tussen u en MiTAC, of die anderszins vrijwillig door u worden verstrekt;
 • Gegevens die worden verzameld wanneer u een van onze websites bezoekt, zoals cookies;
 • Informatie die is geclassificeerd als “gevoelige” persoonlijke gegevens, bijv. met betrekking tot uw gezondheid. Deze gegevens worden alleen verzameld en gebruikt waar dit nodig is om het door u gevraagde product of service te bieden of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Persistent identifier, zoals een klantnummer of andere informatie die wordt bewaard in een cookie of IP-adres; en
 • Andere soortgelijke gegevens die helpen het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld.

COOKIES

 1. Een “Cookie” is een klein bestand, normaliter bestaand uit letters en nummers, dat wordt gedownload op een apparaat (zoals desktop, laptop, tablet) wanneer de gebruiker bepaalde websites opent. Cookies worden vervolgens teruggestuurd naar de oorspronkelijke website bij elk volgend bezoek. Cookies zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen. De informatie hieronder geeft een toelichting over de cookies die wij gebruiken en waarom wij ze gebruiken:
 2. Via cookies en soorgelijke technologieën kunnen wij u bijvoorbeeld aangepaste informatie van onze website verstrekken. Wij kunnen onze website gebruiksvriendelijker maken door klantherkenning, inzicht in het surf- en koopgedrag van de klant en vergemakkelijking van het surfen. Dit kan bijvoorbeeld het onthouden van uw taalselectie omvatten zodat u het niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u onze website bezoekt.
 3. Via cookies kunnen we bovendien een inzicht te krijgen in de pagina’s die u hebt bezocht en kunnen we vaststellen vaak specifieke pagina’s worden bezocht zodat we de populairste gebieden van onze website kunnen bepalen. Hierdoor kunnen wij onze website en apps verbeteren om u de beste winkelervaring te bieden.
 4. Onze website gebruikt tevens cookies en vergelijkbare technologieën die worden geplaatst door onze zorgvuldig geselecteerde externe partners, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Google, voor het beheren van onze commerciële relatie met die partners.
 5. U kunt cookies inschakelen of uitschakelen door het aanpassen van de instellingen in uw browser. Om volledig gebruik te kunnen maken van onze website, moeten cookies echter worden ingeschakeld op uw browser of apparaat. Als u ervoor kiest om cookies te verbieden, kunt u mogelijk niet surfen naar bepaalde delen van onze website. Zonder cookies kunt u geen bestelling plaatsen omdat cookies vereist zijn voor het uitvoeren van het bestelproces. Ze helpen bijvoorbeeld bij het onthouden van welke en hoeveel items u hebt geselecteerd voor aankoop.
 6. Wij hebben talrijke pagina’s op sociale netwerksites. Als u deze pagina's gebruikt, kunnen de hostsites cookies opslaan op uw apparaat. Wij regelen niet de instelling van, en accepteren geen aansprakelijkheid in verband met deze cookies. Kijk naar de websites van derden voor meer informatie over de cookies die zij gebruiken en hoe u ze kunt beheren. Lees de voorwaarden van de betreffende toepassing voor meer informatie.
 7. Cookies van derden zijn de cookies die worden ingesteld door een ander domein dan het domein dat de gebruiker bezoekt. MiTAC gebruikt enkele zorgvuldig geselecteerde derden voor het leveren van bepaalde services voor het verbeteren van de service die wij u bieden. Sommige van deze derden gebruiken cookies. Informatie over de manier waarop wij derden gebruiken en de cookies die zij gebruiken en waarom, wordt hieronder gegeven.
 8. MiTAC biedt tevens koppelingen naar externe websites van derden en u kunt ervoor kiezen om erop te klikken en deze sites te bezoeken. Als u dat doet, kunnen deze externe sites cookies naar uw browser verzenden. Wij regelen niet de instelling van, en accepteren geen aansprakelijkheid in verband met deze cookies. Kijk naar het cookiebeleid op de desbetreffende websites voor meer informatie over wat zijn doen met cookies en hoe u ze kunt beheren. 
 9. De onderstaande lijst bevat cookies die door dergelijke derden worden gebruikt op onze website.
  • Google Analytics

   Bij MiTAC gebruiken wij Google Analytics om ons te helpen een inzicht te vormen in de manier waarop onze klanten navigeren naar en door onze website. Deze cookies maken de werking van Google analytics mogelijk. Deze service helpt ons te begrijpen hoeveel tijd klanten besteden aan het bezoeken van verschillende pagina's en hoe vaak zij terugkeren naar onze website. Google Analytics helpt tevens onze marketingcollega’s bij het bepalen van de doeltreffendheid van onze digitale marketingcampagnes. Hier vindt u meer informatie over het afzien van deze cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

   Voor meer informatie over cookies raadpleegt u Cookiebeleid.

DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

 1. Uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld door MiTAC, kunnen worden gedeeld met MiTAC International Corp. en MiTAC Digital Technology Corp. en bedrijven binnen MiTAC-groep zodat het voor MiTAC mogelijk is om de hierboven vermelde doelen uit te voeren.
 2. MiTAC is vereist om bepaalde van u verzamelde persoonlijke gegevens te onthullen aan derden, bijv. logistieke dienstverlener(s), onderhoudsdienstverlener(s), e-maildienstverlener(s), marketingdienstverlener(s) en cloudserviceverlener(s) die wij hebben gekozen om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van de hierboven vermelde doeleinden.
 3. Met uw voorgaande instemming kunnen wij gegevens over u online, in gedrukte vorm en op sociale media delen voor publiciteit- en marketingdoeleinden.
 4. Wij verzekeren u dat MiTAC uw persoonlijke gegevens in geen geval zal verkopen aan derden of derden zal toestaan om de gegevens die wij met hen hebben gedeeld, te verkopen.

Persoonlijke gegevens overdragen buiten het land

Wanneer gegevens moeten worden overgedragen buiten het VK, zal MiTAC ervoor zorgen dat alle dergelijke overdrachten in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de Wetten inzake Gegevensbescherming en de relevante EU-regelgeving. Wanneer overdrachten moeten plaatsvinden buiten de Europese Economische Ruimte, zal MiTAC ervoor zorgen dat de aangewezen land(en) wetten inzake gegevensbescherming hebben die als toereikend zijn beoordeeld door de Europese Commissie of waar voldoende beschermingsmechanismen aanwezig zijn. 

UW RECHTEN

 1. Recht op intrekken van instemming. Wanneer MiTAC gegevens verzamelt en/of verwerkt op basis van uw instemming, hebt u het recht om die instemming op elk gewenst moment in te trekken.
 2. U hebt bovendien het recht op:
  • toegang tot uw persoonlijke gegevens;
  • kopiëren of overdragen van uw persoonlijke gegevens;
  • eisen van rechtzetting van onjuiste of onvolledige gegevens;
  • vereisen van verwijdering van uw persoonlijke gegevens;
  • verzoeken om niet onderhevig te zijn aan volledig automatische profileringsalgoritmen;
  • beperking opleggen aan de verwerking van uw persoonlijke gegevens; en
  • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd op andere gronden dan uw expliciete instemming.
 3. Wij kunnen geautomatiseerde verwerking gebruiken bij uw persoonlijke gegevens om ons in staat te stellen om u service- en productinformatie te bieden die het meest geschikt is voor uw interesses. Als u niet tevreden bent over de geautomatiseerde beslissing, kunt u contact met ons opnemen en een handmatige controle aanvragen. 
 4. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner in het Verenigd Koninkrijk indien u denkt dat MiTAC uw privacyrecht heeft geschonden door ongepast gebruik van uw persoonlijke gegevens en een dergelijke schending niet direct heeft verholpen na ontvangst van uw verzoek tot verhelpen.

PRIVACY VAN KINDEREN

Wij moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol aan te nemen in de online activiteiten van hun kinderen. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen zonder de gepaste instemming van ouders of voogd. Als u denkt dat wij persoonlijke gegevens verzameld zouden kunnen hebben van iemand van onder de toepasselijke meerderjarigheidsleeftijd zonder de juiste instemming, laat ons dit dan weten met gebruik van de hieronder omschreven methoden en wij nemen passende maatregelen om de kwestie direct te onderzoeken en aan te pakken.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

 1. MiTAC zet zich in voor het beschermen van de gegevens die u ons verstrekt. Wij nemen de informatie- en systeembeveiliging erg serieus en wij streven er te allen tijde naar om te voldoen aan onze verplichtingen. MiTAC besteedt grote aandacht aan het onderhouden van de beveiliging van uw persoonlijke gegevens en aan het voorkomen van niet-geautoriseerde toegang tot deze gegevens door het gebruik van de juiste technologie en interne beveiligingen. Uw gegevens worden beschermd door controles die zijn ontworpen voor het minimaliseren van verlies of schade door ongevallen, nalatigheid of opzettelijke acties.
 2. Wij raden u aan om uw wachtwoordinformatie met niemand te delen. Als u een computer deelt met anderen, moet u er altijd voor kiezen om af te melden voordat u een site of service verlaat voor het beschermen van toegang tot uw informatie door volgende gebruikers.

BEWARINGSTERMIJN VOOR GEGEVENS

 1. Tenzij anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving, streeft MiTAC ernaar om uw persoonlijke gegevens slechts zo lang te bewaren als nodig is voor MiTAC om de voornoemde doelen te bereiken. Na de bewaringstermijn voor gegevens vernietigen of verwijderen wij uw persoonlijke gegevens of maken wij deze anoniem zodat ze niet kunnen worden geïdentificeerd of kunnen worden teruggevoerd naar u.
 2. Als wij in de toekomst de intentie hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor een ander doel dan waarvoor ze werden verzameld, brengen wij u op de hoogte van dat doel samen met enige andere relevante informatie.

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

MiTAC kan de voorwaarden van het Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. In geval van wijzigingen zullen wij die wijzigingen publiceren. Wanneer wij het beleid op substantiële wijze wijzigen, wordt een kennisgeving gepubliceerd op onze website samen met het bijgewerkte Privacybeleid.

Contactgegevens

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld of verwerkt of uw rechten, of enige vragen over ons Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

MiTAC Europe Limited The Pinnacle, Station Way, Crawley, RH10 1JH, UK Geregistreerd in Engeland met Bedrijfsnummer 4214164 Btw-nummer GB771 782 304 E-mail: privacy@mitac.com

© 2024 MiTAC Europe Limited. All Rights Reserved